Hoeveel ga ik meer betalen door de nieuwe kabinetsplannen?

De overheid wilt de hypotheekrenteaftrek regeling versneld afbouwen. Wat houdt dit in?

De hypotheekrenteaftrek regeling werd al versoberd. De maximale aftrek neemt elk jaar 0,5% af tot uiteindelijk 37% in 2041. Het kabinet Rutte III gaat de aftrek van hypotheekrente versneld verlagen. Het kabinet wilt dit doen door de stappen te verhoging naar 3 procentpunten per jaar, totdat het basistarief in 2024 bereikt is. Een flinke versnelling. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Tegelijk gaat het kabinet een zogenoemde "vlaktaks" invoeren. Een twee-schijven belasting stelsel in plaats van het drie-schijven stelsel. Het lage tarief zal zijn en het tarief voor inkomens boven de zal zijn. Het lijkt er dus op dat vooral de hoge inkomens geraakt worden. Bekijk hieronder wat het voor jou betekent!

Uitleg


*Ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen.

U gaat in totaal € 0,00 meer betalen. *

Wat betekend dit voor jou?

De bedragen en percentages zijn persoonlijk gemaakt op basis van wat jij hebt ingevuld in de calculator.

Wat veranderd er nou exact?

Als je een eigen woning hebt mag je de rente die je over je hypotheek betaalt deels van je inkomstenbelasting aftrekken. Dat kan tot een aardig voordeel oplopen. Dit mag alleen als je aflost binnen 30 jaar.

Het tarief waartegen je de hypotheek mag aftrekken van je belasting is afhankelijk van je inkomen. Voor jou is dit percentage . Sinds 2014 wordt de maximale aftrek al met stapjes van 0,5 procent per jaar verlaagd. Inmiddels ligt het maximumtarief waartegen je hypotheekrente mag aftrekken op 49.00%.

Jij hebt hier op dit moment nog geen last van omdat jouw belasting schijf is en de maximale aftrek is op dit moment 49.00%.

Nieuwe stelsel

Het kabinet is van plan om de maximale aftrek versneld te verlagen. Dit heeft alles te maken met de zogenoemde vlaktaks.

In het nieuwe belastingstelsel zijn er nog maar 2 belastingschijven: een laag tarief van en een hoog tarief van . Het is de bedoeling om de hoogte van de hypotheekrenteaftrek gelijk te stellen met het laagste tarief. Om dat versneld voor elkaar te krijgen wilt het kabinet vanaf 2020 het maximum tarief met 3 procentpunt per jaar verlagen en in 4 jaar tijd het verlaagd tarief van bereiken.

Die verlaging zal huizenbezitters flink wat geld kosten. Maar dat is niet het geval volgens Den Haag. Huizenbezitters zouden niets merken van verlaging, omdat ze via het eigenwoningforfait compleet gecompenseerd worden.

Het eigenwoningforfait is een klein percentage van de waarde van je huis en wordt bij je inkomen opgeteld. De overheid vindt dat dit bedrag jouw voordeel is als huiseigenaar en hier dien je belasting over te betalen. Jij hebt een WOZ waarde van en hierbij geldt een forfait percentage van . Jij betaalt dus over NaN belasting met een percentage van wat netto neerkomt op NaN per jaar. De overheid is van plan dit bedrag te verlagen om te compenseren tegen de lagere hypotheekrenteaftrek. Hier is echter nog geen besluit over genomen.

Jouw situatie

Jij verdient bruto per jaar en hebt een huis met een WOZ waarde van , waar een hypothecaire schuld op rust van . Je rentepercentage is . Als deze gegevens tijdens worden ingevuld in, ontstaat het volgende plaatje:

In 2024 - oude situatie
NaN
rente
eigenwoningforfait
NaN
aftrekbaar bedrag
rente tarief
belastingvoordeel
NaN
In 2024 - nieuwe situatie
belastingvoordeel
NaN
NaN
rente
eigenwoningforfait
NaN
aftrekbaar bedrag
rente tarief

Het ziet er naar uit dat je niet meer gaat betalen door deze nieuwe kabinetsplannen. Door de invoering van vlaktaks daalt jou maximale hypotheekrente aftrek niet.

Compensatie

De overheid beweert dat de huizenbezitter van dit verschil in hypotheekrente aftrek uiteindelijk niets gaat merken. Door het eigenwoningforfait te verlagen kan inderdaad een deel van de kosten gecompenseerd worden. De vraag is echter hoe dit eruit gaat zien. Een algemene verlaging gaat niet iedere individuele situatie helpen.

Een deel van de compensatie komt door de verlaging van de belastingtarieven. Hiervoor geld dat het onmogelijk is een complete berekening te maken, omdat het complete pakket van maatregelen nog onbekend is.

De wet Hillen verdwijnt ook. Voor wie de woning bijna of helemaal heeft afbetaald is het eigenwoningforfait hoger dan het bedrag dat zij betalen aan hypotheek rente. De wet Hillen voorkomt dat deze groep mensen een bijtelling moeten betalen. Met het verdwijnen van deze wet zal dit dan toch een bijtelling worden. Volgens de Telegraaf levert dit de schatkist gemiddel 1 miljard per jaar op. Hoe deze groep gecompenseerd gaat worden is onduidelijk.

Dit artikel is geïnspireerd door dit artikel van RTL Nieuws

Handige links & Informatie

Het RTL nieuws legt in onderstaande video uit wat er nou veranderd.